Event

Medlemsevent

Queens of Dreams är en exklusiv medlemsklubb. Kommande träffar presenteras i korthet nedan. Mer detaljerad information finns på medlemssidorna under rubriken "Medlemmar". Inloggningsuppgifter till medlemssidan genereras i samband med beviljad ansökan.

Queens of Dreams

Stort tack för en Härlig kväll under  "Dinner for the Queens" den 25 januari!

Nästa event är i planeringsstadiet, mer information kommer inom kort!


 

Ytterligare information kring eventet är endast tillgängligt medlemmar på medlemssidorna

På Queens of Dreams event är maktförskjutningen total där kvinnor är överordnade män. Samtliga medlemmar ska vara införstådda med gällande uppförandekod som finns att ta del av på queensofdreams.se

© Copyright Queens of Dreams