FAQ

Här samlar vi vanliga frågor kring QoD

Frågor och svar fylls på löpande efter behov.

Q; Queens of Dreams har funnits i tidigare i annan tappning. Har namnet övertagits?

A: Vi är väl medvetna om att Queens of Dreams har funnits tidigare. Då Queens of Dreams inte längre var aktivt tog vi kontakt med grundaren/innehavaren av rättigheterna kring intresset av ett övertagande samt av att driva det vidare under andra former. Därefter  gjordes en överenskommelse om övertagande av rättigheter till namn, domän, konto på Darkside.se och av logotyp efter ett köp hösten 2018.

Q; Vem/vilka står bakom QoD?

A: Det här med anonymitet är förstås olika viktigt för olika personer, likaså sekretess och diskretion. Det får man ha respekt för anser vi. Diskretion och sekretess är något som är viktigt för oss inom QoD både för oss själva och för våra medlemmar. Som medlem får man förstås veta vilka vi är inom QoD.

Q: Varför har ni exklusivt medlemskap?

A: Med Queens of Dreams skapar vi det som vi själva saknat. Vi hoppas och tror att fler känner som vi samtidigt som vi givetvis förstår att upplägget inte passar alla. Det finns ett antal arrangörer av publika event vilket förstås är jättebra, flera av våra medlemmar besöker själva sådana. Samtidigt saknar vi en klubb inom Femdom med exklusivt medlemskap där vi i högre utsträckning är ett sällskap som ses, umgås och lär känna varandra på tillställningar av mer "privat" karaktär.

Q: Varför har män en högre avgift än kvinnor

A: Det är en stor skillnad på efterfrågan i en sådan här klubb mellan undergivna män och Dominor. Det är därför inget ovanligt med skillnad på prissättningen mellan män och kvinnor.  Jämlikhet är något som är bra men just inom Queens of Dreams är jämlikhet inte något som vi eftersträvar.

Q: Det är utlämnande information ni ber om i ansökan. Är det nödvändigt och kan jag lita på er sekretess?

A: Ja, du kan lita på vår sekretess. Vi är måna om vår egen sekretess på samma sätt som er. Om det är så att vi inte beviljar ansökan till QoD kommer ansökan att raderas. Alla medlemmar har skriftligen accepterat våra medlemsvillkor där bl.a. vår sekretesspolicy beskrivs. 

Ansökan skickas aldrig vidare eller sparas ned någonstans utanför vår mailhantering. Avseende mailhantering använder QoD "protonmail" som fokuserat på säkrare mailhantering exempelvis med End-End kryptering, läs mer på https://protonmail.com/security-details.

Angående den information vi frågar efter i ansökan, Queens of Dreams är en medlemsklubb och förutom god fördelning mellan Par, Dominor och singelmän vill vi kunna ha viss selektivitet kring de medlemmar som vi tar in som medlemmar. För att kunna göra bedömning av ansökningar behöver vi den information som vi efterfrågar.

© Copyright Queens of Dreams