Medlemskap

AnsökAn om medlemskap

För att bli medlem behöver man bli inbjuden alternativt ansöka om medlemskap.


Ansökningar tas emot löpande. En förutsättning för medlemskap är att du som kvinna har en primär dominant läggning medan du som man ska vara undergiven.

Queens of Dreams vill attrahera "rätt" medlemmar som trivs tillsammans snarare än ett stort antal. Beslut om medlemskap baseras bland annat på fördelning mellan Dominor och slavar men bedömning görs även kring hur väl man passar in i sällskapet. De flesta medlemmar är idag i åldersspannet 30-50 år.

Queens of Dreams förbehåller sig rätten att neka medlemskap utan att nödvändigtvis motivera detta. 

Medlemspriser 2020

Domina:  980 sek/år
Slav: 1280 sek/år

Entréavgift tillkommer på samtliga event. Entré avgiften varierar och är beroende på omkostnaderna för respektive event.

Vi är godkända för F-skatt

Dominor som ej har egen fast slav får om hon vill ta med egen slav/slavar till våra event efter att slaven/slavarna godkänts. Detta innebär inte att slaven eller slavarna godkänts som medlemmar utan att de är godkända för Dominan att ta med på event så länge hon vill ha den eller de med.

Vänligen ange följande för samtliga personer i ansökan
  • Foto
  • Födelseår
  • För- och efternamn
  • Lite om dig själv och ditt vardagsliv
  • Dina erfarenheter inom BDSM och Femdom
  • Om du brukar besöka publika och/eller privata tillställningar inom Femdom
  • Ditt medlemsnamn på Darkside/Joyclub/Fetlife (eller liknande sajt) om du är medlem där
  • Vad du önskar få ut av ett medlemskap i Queens of Dreams
  • Intyga i ansökan att du läst, förstått och ställer dig bakom våra medlemsvillkor samt uppförandekod.

Ansökningar behandlas med full sekretess och skickas till queensofdreams@protonmail.com

 

Uppförandekod, GDPR & sekretess

Medlemsvillkor och uppförandekod

Att bryta mot Queens of Dreams uppsatta regler innebär uteslutning ur sällskapet


© Copyright Queens of Dreams