om oss

Om Queens of Dreams

Queens of Dreams är en BDSM-klubb inom Femdom med exklusivt medlemskap som skapar möjlighet för likasinnade att umgås och knyta kontakter.

Bakgrunden till Queens of Dreams är att skapa möjligheter för likasinnade att i mindre sällskap och i olika former umgås och lära känna andra par. Oavsett mötesform så sker förstås allt med tydlig maktförskjutning där kvinnorna är helt överlägsna männen.

Queens of Dreams vill attrahera rätt medlemmar som trivs tillsammans snarare än ett stort antal. Vi låter antalet medlemmar växa selektivt med en god fördelning mellan par, Dominor och män.

Geografisk kommer de flesta av våra arrangemang äga rum på platser i Stockholm och Östergötland.

Våra träffar fokuserar på Femdom där män är till för att lyda, användas och passa upp. Som medlem i Queens of Dreams ingår man i ett sällskap som kan erbjuda samt även leda till mer än bara fester. Det kan handla om att utvidga sitt nätverk och umgänge med likasinnade. Till exempel att man ur sällskapet kan ses under under andra former. Exempelvis att ses en heldag för att sola och bada vid poolen medan männen passar upp, anordna Dominamiddagar eller gemensamma resor. Queens of Dreams blir vad vi medlemmar väljer att göra QoD till. Vi vill skapa ett sällskap där vi lär känna varandra och umgås under olika former men där förstås kvinnlig dominans och en tydlig maktförskjutning alltid är given.

Våra träffar är oftast mindre och av mer intim karaktär med påtaglig maktförskjutning samt goda förutsättningar för utlevnad.

Målgruppen för Queens of Dreams är Femdompar, Dominor och slavar med ordnade liv som söker efter likasinnade, vänner, spänning och förverkligande av fantasier inom Femdom. 

Queens of Dreams drivs utan syfte om ekonomisk vinning men ska ha förutsättningar för att anordna spännande och välplanerade träffar.

Historik

Queens of Dreams grundades i Göteborg 2005 med syftet att skapa en mötesplats inom Femdom samt för att anordna fester. Efter ett uppehåll sedan 2016, startade Queens of Dreams upp i ny regi under hösten 2018 och ombildades samtidigt till ett sällskap inom Femdom med exklusivt medlemskap.


© Copyright Queens of Dreams