Om oss

Om Queens of Dreams

Queens of Dreams är en BDSM-klubb inom Femdom med exklusivt medlemskap som skapar möjlighet för likasinnade att umgås och knyta kontakter.

Bakgrunden till Queens of Dreams är att skapa möjligheter för likasinnade att i mindre sällskap och i olika former umgås och lära känna andra par. Oavsett mötesform så sker förstås allt med tydlig maktförskjutning där kvinnorna är helt överlägsna männen.

Queens of Dreams vill attrahera rätt medlemmar som trivs tillsammans snarare än ett stort antal. Vi låter antalet medlemmar växa selektivt med en god fördelning mellan par, Dominor och slavar.

Geografisk kommer de flesta av våra arrangemang äga rum på platser i Östergötland.

.

Våra träffar är oftast mindre och av mer intim karaktär med påtaglig maktförskjutning samt goda förutsättningar för utlevnad.

Målgruppen för Queens of Dreams är Femdompar, Dominor och slavar med ordnade liv som söker efter likasinnade, vänner, spänning och förverkligande av fantasier inom Femdom. 

Queens of Dreams drivs utan syfte om ekonomisk vinning men ska ha förutsättningar för att anordna spännande och välplanerade träffar.

Historik

Queens of Dreams grundades i Göteborg 2005 med syftet att skapa en mötesplats inom Femdom samt för att anordna fester. Efter ett uppehåll sedan 2016, startade Queens of Dreams upp i ny regi under hösten 2018 och ombildades samtidigt till ett sällskap inom Femdom med exklusivt medlemskap. I samband med detta gjordes en överenskommelse om övertagande av rättigheter till namn, domän, profil på Darkside samt logotyp med tidigare ägare.

Communities där Queens Of Dreams finns med en profilsida

© Copyright Queens of Dreams